Főoldal  |  Oldaltérkép  |   Kapcsolat
 
DEKRA Akademie Kft.
Nyilvántartási szám:07-0190-05
Akkreditációs lajstromszám:AL 0088
Felnőttképzési engedély szám:
E-000683/2014
kapcsolat
Lépjen kapcsolatba velünk!
Telefon: (06-1) 487-1090
dekra.akademie.hu@dekra.com

További információk

B kategóriás (személygépkocsi vezetői) képzés

 

Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk.


Jelentkezni lehet: a jelentkezési lap kitöltésével (e-mailen vagy személyesen az irodánkban)

Irodánk címe: 7624 Pécs, Klimó György utca 21.

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Péntek: 10:00 órától – 15:00 óráig

Telefon:+36 72/215-011; 30/577-3244

E-MAIL:  autosiskola.hu@dekra.com

A beiratkozáshoz szükséges:

- Személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcím kártya.

- Orvosi alkalmasság igazolása (a háziorvos állítja ki, költsége: 7.200,- Forint)

- Meglévő vezető engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

- Legalább az alapfokú végzettség igazolása

A jelentkezési lap kitöltésében kollégáink segítségére lesznek.

Beiratkozáskor fizetendő:

-       elméleti képzés díja, mely:

tantermi képzés esetén: 32.000 Ft,

E-learning képzés esetén: 32.000 Ft

-       elméleti vizsgára díja, mely: 4.600 Ft

 

A "B" kategóriás tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- betöltött 16 és fél éves életkor

- orvosi alkalmasság

- legalább alapfokú végzettség


Minden vizsgára szükséges, hogy elhozza magával az alábbiakat:

Személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcím kártya,

meglévő vezetői engedély (ha ilyennel rendelkezik más járműkategóriára)

Az utolsó (forgalmi) vizsga után „Vizsgaigazolást” kell kérnie.

E célból vissza kell mennie a vizsgáztató hatóság ügyfélfogadási helyiségébe.

Itt is szükségesek:

Személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcím kártya, elsősegély vizsgaigazolás, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat.

 

 A vizsgaigazolás birtokában ezzel, valamint ismét valamennyi személyi okmánnyal (személyazonosító igazolvány vagy útlevél, lakcím kártya) bármelyik Okmányirodában, Kormányablakban igényelheti a vezetői engedély kiállítását.

 

I. Elméleti képzés

Közlekedési alapismeretek, Járművezetési Elmélete, Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek, összesen 28 x 45 perc

Elméleti vizsga

Az elméleti tanfolyam elvégzése után a képzőszerv a hallgatókat automatikusan elméleti vizsgára jelenti.

-        Magyar, angol, német és román nyelveken csak számítógépes elméleti vizsga (SZEV) tehető (4.600,- Forint)

II. Gyakorlati képzés

9 óra tanpályás és 20 óra közúti vezetés, összesen 29 x 50 perc

Fenti képzési óraszám hatósági előírás alapján kötelező, amelybe a gyakorlati (forgalmi) vizsga időtartama nem számítható bele. A gyakorlati vizsga időtartama 1 óra, nettó vezetési idő 50 perc.

A gyakorlati képzés megkezdésének feltételei:

- Sikeres elméleti vizsga

- Betöltött 16 és 3/4 év életkor


A forgalmi vizsgára bocsájtás feltételei:

- sikeres elméleti vizsga

- betöltött 17. életév

- minimum 29+1 óra gyakorlati vezetés, minimum 580km igazolt levezetése

III. Tanfolyami és vizsgadíjak

Ajánlatunkat kérje elérhetőségeink valamelyikén!

Elméleti vizsga díja:                                                                   4.600,- Forint 

Gyakorlati vizsga díja:                                                               11.000,- Forint

Elsősegély tanfolyam és vizsga díja (ami szintén szükséges)

Elsősegély oktatás díja:                                                             10.000,- Forint (4 tanítási óra)

Elsősegély vizsga hatósági díja:                                                   6.850,- Forint

Elméleti képzés díja (E-learning):                                               32.000,- Forint

Gyakorlati képzés és a pótóra óradíja:                                          5.000,- Forint*

 

*heti 2x2 óra, 08:00-16:00 óra közötti vezetés esetén érvényes, eltérő időpont vagy gyakoriság esetén 2.000Ft/óra felár a mindenkori listaárhoz képest. Átjelentkezett tanuló esetén az alap óradíj 5.500Ft/óra

 

Ha a tanuló az iskolának megadott személyes adataiban változás történik, arról köteles a képzőszervet 8 napon belül értesíteni.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kísérelnie az elméleti vizsga letételét. Ha ezt elmulasztja, vagy az elméleti vizsga attól számítva 12 hónap elteltével sem sikerül, a tanulónak az elméleti tanfolyamot újra jelentkezéssel meg kell ismételnie. Ugyanettől az időponttól számítva, amennyiben a gyakorlati (forgalmi) vizsga 2 naptári éven belül nem lesz sikeres, a hallgatónak – újra jelentkezéssel – a teljes, elméleti és gyakorlati képzést kell megismételnie.

  Várjuk azon tanulók jelentkezését is, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, és személygépkocsival gyakorló órákat szeretnének (ismeret-felújítási, helyismeret-szerzési céllal) venni. Ezen órák díja a mindenkori gyakorlati képzési árainkkal megegyezik.

  Fizetési módok: készpénz vagy banki utalással

  Figyelemfelhívás

A 45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú melléklete módosításának értelmében a járművezető-jelöltnek a kötelezően előírt gyakorlati vezetési óraszámot (29) és  legalább 580 kilométer futást kell teljesítenie, amely teljesítménybe a forgalmi vizsga alatt megtett kilométer-távolság nem számít bele.

  Ismertető

A B járműkategóriára érvényes vezetői engedély 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosít, a szállítható személyek száma 8 + 1 fő. Ezzel a vezetői engedéllyel egy könnyű pótkocsi is vontatható, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg. Amennyiben a járművezető a B kategóriás vezetői engedéllyel nehéz pótkocsit akar vontatni, arra kell ügyelnie, hogy ebben az esetben a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg. (Bármely pótkocsi vontatásának a feltétele, hogy a vezetői engedély ne minősüljön „kezdő vezetői engedélynek”).

1, A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” valamint a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra.

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak  tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 2, A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

- minimálisan  14 óra városi forgalomban,

- minimálisan   4 óra országúti forgalomban,

- minimálisan   2 óra a Hatóság által meghatározott éjszakai órákban.

 Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély az utolsó sikeres (forgalmi) vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

A Tanuló kötelezettségei és jogai:

A Tanuló kötelezettsége

·         a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
·         az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
·         az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
·         a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
·         tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
·         az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben, valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni

A Tanuló joga, hogy

·         az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
·         a nem megoldott sérelmét az NKH-hoz bejelentse
·         másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

 A Képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A Képzőszerv kötelezettsége

·         a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
·         az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
·         pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról – egyéni kérés esetén
·         a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése

A Képzőszerv joga, hogy

·         a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
·         megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
·         a szándékosan okozott kárt a Tanulóval téríttesse meg
·         módosíthatja a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével
·         a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
·         a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az oktatást maga látta volna el

A Képzőszerv vállalja, hogy

·         a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a NKH Vizsgabizottságának
·         ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni
·         az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra

B kategóriás képzési engedély számunk: KE/ST/82/A/1045/1/2016

A képzésünk az 24/2005. (IV. 21.) GKM, rendeletben előírtaknak megfelel.  

Panasszal és egyéb észrevételeivel az iskolavezetőnél és a Felügyeleti szervnél élhet.

Iskolavezető: Bódis József

E-mail: autosiskola.hu@dekra.com

Telefon: +36 30 452 1762

NKH Statisztikák

ÁKÓ: -

VSM (E): -

VSM (GY): -

KK: 150.600 Ft

hírek